Prisijunk

 • Nori veikti?
 • Turi idėjų, tačiau nelengva vienam jas realizuoti?
 • Nori dalyvauti įdomiuose projektuose ir renginiuose?
 • Gal net pats juos organizuoti?
 • Nori mokytis, augti ir tobulėti?
 • Ir kartu kurti geresnį pasaulį, geresnę ateitį?

 

Prisijunk prie mūsų!
Laukiami visi: nuo studento iki prezidento!

Rašyk: naryste@jcikaunas.lt.

Tapimo nariu sistema

Tapimas kandidatu  
JCI Kaunas kandidatu tampama, kai:

 • Prisijungiama prie JCI Kaunas veiklos (dalyvavimas renginiuose, projektuose arba jų organizavime, pagalba valdybos nariams ir kt.)
 • Pareiškiamas noras būti JCI Kaunas kandidatu.
 • Suteikiamas projekto vadovo arba vieno iš valdybos nario sutikimas.
 • Užpildoma kandidato anketa ir sumokamas vienkartinis kandidato mokestis – 5 eur.

JCI kandidatu tampama nuo anketos užpildymo ir mokesčio sumokėjimo dienos.

Tapimas nariu
JCI Kaunas nariu tampama, kai:

 • Pareiškiamas noras tapti JCI Kaunas nariu ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo tapimo kandidatu dienos.
 • Nario kandidatūra tvirtinama valdybos susirinkime slaptu valdybos narių balsavimu. Asmens narystės patvirtinimui reikia surinkti teigiamų 60 proc. valdybos narių balsų.
 • Narys įnauguruojamas ištariant priesaiką per iškilmingus bendrus JCI Lietuva ar JCI Kaunas renginius.
 • Per 14 dienų nuo įnauguravimo dienos sumokamas metinis nario mokestis. Metinis nario mokestis – 45 eur.

JCI Kaunas nariu tampama nuo įnauguravimo ir mokesčio sumokėjimo dienos.

Narystės pratęsimas

 • Iki einamųjų metų rugsėjo 20 d.  išsiunčiami užklausimai esamiems nariams dėl narystės deklaravimo kitiems metams.
 • Po einamųjų metų rugsėjo 28 d. norinčiųjų deklaruoti sąrašas svarstomas eiliniame valdybos susirinkime ir tvirtinamas per JCI Kaunas ataskaitinę – rinkiminę konferenciją.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*